Home

Home

Als je vroeger hulp nodig had, dan was burenhulp gewoon vanzelfsprekend. Men lette op de ander, liep gewoon bij elkaar naar binnen, en als er iets aan de hand was, wist je het meteen! De lijntjes waren kort, mensen kenden elkaar allemaal, iedereen wist welk beroep iemand had of waar hij of zij goed in was. Had je iets nodig, dan wist je precies bij wie je moest zijn. Dat is de cement van een dorp, en dat willen we terug. Zo eenvoudig is de missie van de Dorpscoöperatie. Door een terugtredende overheid vallen er steeds meer mensen tussen wal en schip, en zeker op een dorp zouden mensen toch samen een handje kunnen uitsteken om dat te voorkomen.

Per 1 januari 2021 zal de Dorpscoöperatie volledig opgaan in het Dorpsplatform.
Het Dorpsplatform is een stichting en heeft derhalve geen leden. Wij hopen echter dat je als (toekomstig) lid van de Dorpscoöperatie (ook) in de toekomst een bijdrage wil (gaan) leveren aan de leefbaarheid van Huijbergen, door vrijwilligerswerk, deel te nemen aan activiteiten, mee te denken of op een andere manier.
Het Dorpsplatform biedt ons de mogelijkheid om onze activiteiten onder haar paraplu voort te zetten. Dit betekent dat de leden een aparte groep gaan vormen, die zich middels werkgroepen in zal blijven zetten voor de Huijbergse gemeenschap. Behalve de ondersteuning van de werkgroepen zullen de leden van de ‘nieuwe’ Dorpscoöperatie  ook jaarlijks bijeenkomen om gezamenlijk de voortgang  te bespreken en plannen te maken voor de toekomst.

Her bestuur en de meeste leden van de Dorpscoöperatie zien alleen maar voordelen in de nieuwe organisatie; Huijbergen is te klein om beide organisaties naast elkaar te laten bestaan. Bovendien is er een groot risico dat je in elkaars vaarwater komt, waardoor er zelfs onenigheid kan ontstaan. Een bijkomend voordeel is de kostenbesparing: tot nu toe was het lidmaatschap van de Dorpscoöperatie gratis. De bijdrage die we van de Gemeente Woensdrecht bij de oprichting ontvingen is echter op, waardoor we komend jaar onze leden een financiële bijdrage gaan vragen.
Door de besparing op bankkosten en op de ‘hosting’ van deze website kunnen we de financiële  bijdrage beperkt houden tot  € 10 per persoon en € 15 per ‘gezin’.
De penningmeester van het Dorpsplatform gaat de inkomsten en uitgaven door de Dorpscoöperatie en haar werkgroepen apart bijhouden, waardoor we er zeker van kunnen zijn dat onze bijdragen besteed gaan worden waar ze voor bedoeld zijn

Nog geen lid? Meld je aan en werk mee!

 

 

Willemien3DSC08378 (1)DSC_0025